http://zupnija-dreznica.rkc.si/index.php/content/display/14<![CDATA[Ministranti]]><![CDATA[Župnijski pastoralni svet]]><![CDATA[Župnijska karitas]]><![CDATA[Čiščenje dvorane]]><![CDATA[Čiščenje in krašenje cerkve]]><![CDATA[Bralci berila]]><![CDATA[Verouk]]>