Preskoči na vsebino


Sklep kanonične vizitacije

Številka:  432/16

Koper: 22. maja 2016

 

 

 

ŽUPNIJA DREŽNICA

Drežnica 35

5222 KOBARID

 

Gospod

Janez GREGORC 

župnik

 

 

SKLEP KANONIČNE VIZITACIJE V ŽUPNIJAH

DREŽNICA IN LIBUŠNJE

 

 

       V petek, 20. maja 2016 sem opravil kanonično vizitacijo v župnijah Drežnica in Libušnje. Župnik Župnije Drežnica je od leta 1998 g. Janez Gregorc, od leta 1999 pa soupravlja tudi Župnijo Libušnje. Zadnjo vizitacijo je škof Jurij Bizjak opravil 01. junija 2012.

       V župnijski pisarni sem skupaj z župnikom pregledal župnijske matične knjige, ki so urejene, ažurne, dobro ohranjene in shranjene na varnem in suhem mestu v zidni omari. Starejše arhivske knjige so pripravljene na prevzem škofijskega arhivarja. Delovodnika sta pravilno vodena, prav tako zapisniki za poroko in intencijska knjiga. Župnijska oznanila so pisana v knjigi oznanil za vsako župnijo posebej. Župnija Drežnica ima tudi aktivno župnijsko spletno stran.

       Finančno poslovanje obeh župnij je urejeno, obračuna za leto 2015 pregledana in podpisana s strani ŽGS. Člani ŽGS aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi večjih gradbenih del.

       V času od zadnje vizitacije je bilo opravljenih več restavratorskih in obnovitvenih del, kot je razvidno iz vizitacijskega poročila. Vse cerkvene nepremičnine v obeh župnijah so lepo vzdrževane. Na popotresno obnovo čaka le še podružnična cerkev sv. Ane v Magozdu. Finančna sredstva za obnovo so zagotovljena. V načrtu je pleskanje notranjosti župnijske cerkve srca Jezusovega v Drežnici, prav tako obnova stopnic do cerkve, kot tudi ureditev klančine za invalide.

       Tedenski in nedeljski obisk svete maše je dober. V Drežnici sta dve nedeljski maši ob 7h (60-70 vernikov) in 10h (170-190 vernikov). Nedeljsko mašo obiskuje približno polovica vernikov. Za praznike celo več med 300-350. Na Libušnjem je ena nedeljska maša ob 8.30h. Nedeljnikov je 117, kar je 20% prebivalstva, za praznike tudi do 180. Manjše število nedeljnikov v Župniji Libušnje je tudi zaradi nekaterih vernikov, ki iz vasi Ladra, ki gravitira proti Kobaridu in iz vasi Selce, ki gravitira proti Kamnu, hodi tja redno k maši.

       Bogoslužni sodelavci pomagajo v obeh župnijah, tako bralci božje besede, kot ministranti. V Drežnici imajo MPZ, (19 pevcev) in vokalno skupino (12 pevk), na Libušnjem pa je pri maši ljudsko petje ob spremljavi na orgle. V Drežnici imajo tudi mežnarja.

       Verouk poteka v 11 skupinah na dveh krajih, v Drežnici 6 skupin (četrtek in petek) in na Libušnjem 5 skupin (ponedeljek in torek). Nekateri razredi so združeni. Verouk traja 60 minut. Vse skupine letos uči župnik sam. Katehistinja Julija Skočir je na porodniškem. Katehetsko šolo v Tolminu obiskuje Suzana Volarič iz Libušnjega. Delno katehetsko izobrazbo (prva dva letnika KPŠ) ima v župniji  tudi Barbara Rakušček.         

       Pohvalno je, da ljudje radi darujejo za svete maše, ki zadostujejo za maševanje več kot enega župnika, zato župnik večkrat oddaja mašne namene naprej, tudi na škofijo. ŽPS imata  župniji ločeno. Srečujejo se 4 letno. Razdeljeni so v skupine za oznanjevanje, liturgijo in karitas. Pohvalno je, da vodijo zapisnike srečanj. Prizadevajo si predvsem za družinsko molitev po družinah. Skrbi jih oddaljevanje mladih od Cerke, tako dijakov, kot tudi študentov.

       Pri maši sem kot birmovalec nagovoril birmance in birmanke, njihove starše in botre. Na podlagi božje besede sem spodbudil medsebojno sodelovanje med generacijami in opozoril na nevarnost godrnjanja drug nad drugim. Povabil sem jih h krščanskemu pričevanju. To lahko dosežejo po besedah papeža Frančiška z revolucijo nežne ljubezni in novo misijonarsko gorečnostjo in spreobrnjenjem. Ob misli iz evangelija Mr 10,1-12 sem ovrednotil zakrament zakona in priporočil papeževo apostolsko spodbudo o družini »Radost ljubezni«.

       Po maši sem se srečal s predstavniki obeh župnij. Izrazili so zaskrbljenost nad vse večjim oddaljevanjem mladih od verskega in župnijskega življenja, kot tudi nad njihovo nepripravljenostjo za sodelovanje v župnijskih skupinah. Priporočil sem jim naj za mlade najprej molijo, nato pa jih osebno povabijo in spodbudijo k sodelovanju. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo zlasti starši in stari starši, koristi pa tudi osebno vabilo voditeljev župnijskih skupin in župnika. Mladi so radi v družbi vrstnikov, zato je dobro povabiti več mladih skupaj, da se ne bodo počutili osamljene. Mladim je potrebo zaupati tudi konkretne naloge, da bodo lahko uresničili svoje karizme in razvijali sposobnosti in pokazali svojo odgovornost in samostojnost. (Vodstvo oratorija, ustanovitev mladinskega zbora, vodstvo birmanskih skupin, animatorji na duhovnih vajah, itd.)

       V nadaljevanju seje so predstavniki župnije pohvalili požrtvovalnost župnika, ki skrbi tako za vzdrževanje cerkva, kot tudi za redno pastoralno delo. Župnika imajo radi in ga želijo obdržati. Ker so se že razširile govorice o premestitvi sem v zaključku seje spregovoril o vprašanju premeščanja duhovnikov, in o problemu pomanjkanja duhovnih poklicev v naši škofiji.

       Po vizitaciji župnij in srečanju z župnikom ter predstavniki svetov, kot vizitator priporočam naslednje pastoralne spodbude:

  1. Še naprej si prizadevajte za graditev živega in sodelujočega občestva. Pogumno spodbujajte drug drugega, zlasti pa mlade z besedo, zgledom, molitvijo, in medsebojnim sodelovanjem. Vstali Kristus naj bo razlog za zvestobo veri in evangeliju ter moč za osebno pričevanje.
  2. Posebno pastoralno skrb in pozornost namenite družinam, zlasti mladim. Z veseljem sprejmite dokument papeža Frančiška, ki bo v teh dneh preveden v slovenščino z naslovom »Radost Ljubezni«. Po dveh škofovskih sinodah je jasno, da so družine osnovne celice Cerkve in naroda. Da je poslanstvo krščanskih staršev pri verski vzgoji otrok nezamenljivo. V točki 289 apostolske spodbude Radost Ljubezni je papež Frančišek zapisal: »Otrok mora videti, da je staršema molitev k Bogu zares pomembna. To je pomembnejše od celotne kateheze in vseh nagovorov.« Zato še naprej zvesto ohranjajte in spodbujajte družinsko molitev.
  3. Mlade po birmi spodbujajte, da ohranijo vero v Kristusa, da vztrajajo v redni osebni molitvi, izpolnjevanju vsakodnevnih dolžnosti in prejemanju zakramentov. Osebno jih povabite med župnijske sodelavce in jim zaupajte konkretne zadolžitve. Pomagajte jim, da prepoznajo svojo duhovno in življenjsko poklicanost. Opogumljate jih za vrednoto predzakonske čistosti in za cerkveno poroko.
  4. Še naprej radi molite za duhovne in redovne poklice. Naj to postane stalnica v vaši cerkvah.
  1. Skrbite za vse vrste ubogih: Vsi vemo, da lepe besede ne zadostujejo, poleg materialne pomoči vse več ljudi potrebuje tudi duhovno pomoč, tolažbo in bližino.

6) Skupaj s člani ŽGS še naprej skrbite za vzdrževanje in upravljanje cerkvenega premoženja.     V obeh župnijah pridobite zaupanja vredne osebe, ki bodo po maši preštele miloščino in to zapisale v blagajniški dnevnik, kot je naročil krajevni škof v SSŠ 2016/01 str. 10. Prav tako poskrbite za redno polaganje gotovine na župnijski TRR, ker se povečujejo kraje po župniščih.

    

     Župniku Janezu Gregorcu se zahvaljujem za ves trud s katerim že 18 let skrbi za zaupano mu Božje ljudstvo. Naj vam Bog podeli še veliko zdravja in moči za delo v prihodnje.

     Prav tako se zahvaljujem tudi vsem župnijskim sodelavcem in molivcem, vsem družinam, ki ostajate zvesti božjim in cerkvenim zapovedim, ter vsem dobrotnikom. Naj vas vse spremlja blagoslov Troedinega Boga in priprošnja vseh vaših zavetnikov.

     V nedeljo 29. maja 2016 sem dopoldne podelil zakrament sv. birme 12 birmancem in birmankam iz Župnije Drežnica in popoldne 10 birmancem in birmankam iz Župnije Libušnje.

       Vsem iskren pozdrav v Gospodu in vse dobro.

 

 

              Jožef Koren                                                                            Jurij Bizjak

            generalni vikar                                                                               škof

 

V vednost:         

1.         Dekan dekanije Kobarid.

 
Print Friendly and PDF